Brf Västra & Östra Åkanten

Brf Västra Åkanten bestående av två huskroppar och totalt 65 lägenheter samt Östra Åkanten bestående av en huskropp om 42st lägenheter byggdes av JM och stod färdigt 2014 resp. 2015. Här hjälpte vi till med Takentreprenaden samt Kök & inredning.

Välkommen att kontakta oss »

Mariedals Byggtjänst
Det medelstora företaget med den stora omtanken !

Adress:
Kölnåsgatan 20
418 72 Göteborg
Telefon:
0702-200 521
Mail:
info@mariedalsbyggtjanst.se